Barnehagen har vært på Fløibanen.
The kindergarden has been at Fløibanen.

Lukk vinduet/Close the window