Fra Finse Stasjon ved Bergensbanen. Startpunktet på Rallarvegen.
From Finse Railwaystation at Bergensbanen Railway. The startpoint at Rallarvegen.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: www.fjords.com