Utsikt mot Seilet Hotel og Røkkeløkka i Molde.
View towards Seilet Hotel and the football stadium in Molde.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com