Soloppgang over Romsdalsalpene sett fra Seilet Hotell i Molde.
Sunrise over the Romsdal Alps seen from Seilet Hotel in Molde.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: www.fjords.com