Fra elveosen i Olden.
From the river outlet in Olden.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Pål Kristiansen