På veg inn Arnafjord.
Paddling in Arnafjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: www.fjords.com