Kvikne Hotel i Balestrand. Et fantastisk hotell med masse historie i veggene.
Kvikne Hotel in Balestrand. A fantastic Hotel with lots of history "in the walls".

Lukk vinduet/Close the window

Photo: www.fjords.com