last next


Fra Myrdal stasjon klokka 05:00 om natta.
From Myrdal Railway Station, at 05 AM hours
.

Lukk vinduet/Close the window


Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com