last next


Langs Nærøyfjorden. Bakka i bakgrunnen med Rimstigen som går opp langs fossen.
Along the Nærøyfjord
. Bakka behind with Rimstigen path up beside the waterfall.

Lukk vinduet/Close the window


Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com