last next


Svolvær i Lofoten. Svolværgeita kan du se midt på bildet og litt til venstre.
Svolvær in Lofoten
You can also see the mountain Svolværgeita.

Lukk vinduet/Close the window


Photo: Thomas Bye