last next


Å med Verøy og Røst. Lofoten.
Å with Verøy and Røst. Lofoten.

Lukk vinduet/Close the window


Photo: Thomas Bye