last next


Sørfjorden i Hardanger. Lofthus midt på bildet på høyre side av fjorden.
Sørfjord in Hardanger. Lofthus in the middle of the picture at the right side of the fjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Øyvind Heen - www.fjords.com