last next


Kjerag og Lysefjorden.
Kjerag and Lysefjord.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Jamie Lowe