last next


Jamie sitter på kanten av Kjerag. Lysefjorden langt der nede.
Jamie sitting at the edge of Kjerag. Lysefjord far down.

Lukk vinduet/Close the window

Photo: Jamie Lowe