NILS OLSSON REPPEN – EN PIONÉR INNEN FJORDFOTO

Fotograf Nils Olsson Reppen ble født i 1856 på gården Reppen i Sogndal på Vestlandet. Bildene hans fra Sognefjord-området fra rundt år 1900 er en skatt som må deles.

I 1882 immigrerte Nils Olsson Reppen til Amerika og jobbet som fotograf i Browns Valley og Morris i Minnesota. Han kom tilbake til Norge på slutten av 1800-tallet og fortsatte å jobbe som fotograf i Sogndal, fjordbygda der han ble født. Nils levde til 1925.

Bilder fra Sognefjorden av Nils Olsson Reppen

Fotograf Nils Olsson Reppen, selvportrett.
Nils Olsson Reppen

Nils Olsson Reppen skal ha hatt to perioder der han bodde i USA. Den første gangen han flyttet til USA var i 1882. Den andre gangen var i 1895. I 1898 flyttet han tilbake til Sogndal for godt og bodde da i Tårnhuset i Sogndalsfjøra.

I 1965 brant Tårnhuset ned til grunnen, og de fleste av hans negativer av glassplate gikk dessverre tapt. Det er 424 negativer igjen fra Reppen, de er lagret på Fylkesarkivet på Vestland. Vik Lokalhistoriske Arkiv har også noen av Nils Olsson Reppens fotografier.

Bildene som presenteres nedenfor er hovedsakelig fra naturen, gårdene, fjellsetrene,  bygdene og fjordarmene rundt Sognefjorden fra rundt år 1900.

Trykk på «i» på hvert bilde for mer informasjon. Alle bildene er lastet ned fra Fylkesarkivet i Vestlands album om Nils Olsson Reppen på Flickr. Takk til Fylkesarkivet for digitalisering, arkivering og deling av bildene.

Kilde/Forfatter/Foto: Nils O. Reppen / Fylkesarkivet i Vestland
Copyright: Creative Commons

Selvportrett – Fotograf Nils Olsson Reppens arkiv

Rundt Sognefjorden – Fotograf Nils Olsson Reppens arkiv

Kilde/Forfatter/Foto: Nils O. Reppen / Fylkesarkivet i Vestland

 

Nils Olsson Reppen bodde i Norge og i USA – Kartoversikt