ROMSDALEN SOM NASJONAL TURISTVEG?

Jeg har fulgt med i debatten om ny veg i Romsdalen, og er redd for at store deler av Romsdalen vil bli ødelagt for all framtid om det ikke tas mer hensyn til den spesielle naturen, elva, bosettinger, gårder, kulturlandskap og kulturminner i vegplanene.

Skrevet av Øyvind Heen – Raumaentusiast og Raumaambasadør.
Dette brevet ble sendt som leserbrev til Åndalsnes Avis med kopi til ordfører i Rauma kommune, til Nasjonale turistveger, til reiselivssjefen i Visit Nordvest og til diverse aktører i reiselivet i Romsdal. Det ble sendt den 15. April 2021 og presentert samme dag i Åndalsnes Avis.

Romsdalen er unik. Den ville naturen med Rauma elv, kulturlandskapet og de loddrette fjella er en stor turistattraksjon og en av grunnene til at folk besøker Romsdal og Romsdalsfjorden. Jeg er overbevist om at man kan utbedre vegen i Romsdalen og samtidig bevare mest mulig av dalen på en god måte. Og det trenger ikke ta lengre tid.

Nedenfor er det presentert noen korte avsnitt fra leserinnlegget.

FJORDS NORGE - Panoramabilde fra Romsdalseggen. Dronebilde fra den nordvestlige delen av Romsdalseggen.
Her ser vi den nederste delen av Romsdalen, fra Trollveggen til Åndalsnes ved Romsdalsfjorden. Panoramabildet er tatt fra Romsdalseggen.

Lær av Lærdal

Lærdal er etter min mening et skoleeksempel på hvordan dette kan gjøres på en bra måte. Der er store deler av nyvegen lagt i tunnel mens gamlevegen nå blir brukt som lokalveg for de som bor der i tillegg til at den er et alternativ for de som vil se hvor fin strekningen mellom Borgund og Lærdal er.  På gamlevegen går alt litt saktere. Tungtransporten og de som har det travelt velger nyvegen, og de ser vi nesten ikke noe til.

To lengre tunneler istedenfor nye vegtraseer i terrenget

Velger man å legge lengre deler av nyvegen i Romsdalen i tunnel, så går også mer av pengene til selve vegen. Blir det veg ute i terrenget så vil eksisterende veg og jernbane bli en heft, og mye tid og penger vil gå med til dette i anleggsperioden.

«Nye Romsdalen»

Romsdalen kan bli en enda større turistattraksjon enn den er i dag. Romsdalen kan fortsette å være hele Norges eventyrdal. Bare det beste vegalternativet for Romsdalen er godt nok.

Video fra Romsdalen; Stuguflåtbrua, Rauma elv og Trollveggen

Kart Monge – Flatmark. Planlagt veg og foreslått alternativ løsning

På kartet nedenfor er det skissert planlagt løsning som Statens Vegvesen nå går inn for. I tillegg er det lagt inn et alternativt forslag som er tegnet basert på flere tilbakemeldinger.

 • Med en lang tunnel unngår man ødeleggelser av kulturlandskap, elv, bygninger, natur, artsmangfold og verneinteresser.
 • Med en lang tunnel så unngår man rasutsatte strekniger som ikke vil bli unngått med forslaget fra Statens Vegvesen.
 • Det er et allerede utredet et alternativ, det gamle alternativ 1.  Dette er et alternativ som er akseptert av vernemyndigheter og tidligere langt på vei godkjent av Rauma Kommune. Det er alternativ 4 som Statens Vegvesen går videre med nå. Alternativ 1, eller lang tunnel som på kartet, er en mye gunstigere løsning.

Klikk på firkanten som er plassert øverst til høyre på kartet for å få fram stort kart.

Lilla linjer: Planlagt nye vegstrekker i terrenget
Orange linjer: Planlagte nye tunneler
Blå linje: Forslag til alternativ trasé lagt i tunnel

Romsdalen fra Monge til Flatmark – Kartoversikt

Kart Rødstøl – Stuguflåten. Planlagt veg og foreslått alternativ løsning

På kartet nedenfor er det skissert planlagt løsning som Statens Vegvesen nå går inn for, denne strekningen vil hovedsakling bli trefeltsveg som ligger der dagens veg går. I tillegg er det lagt inn et alternativt forslag som er tegnet basert på flere tilbakemeldinger.

 • Strekningen fra Rødstøl til Stuguflåten består stort sett av utvidelse av eksisterende veg, med alt av plunder og heft det vil medføre for trafikantene. Her vil det være en god del sprengninger av vegskjæringer, bygging av to nye bruer i veglinjen og arbeid i veglinjen mens trafikken skal gå. Mye av pengene vil gå til trafikkavvikling og til kostbare prosesser fordi entreprenøren må ta mye hensyn. Dvs. mindre penger til veg.
 • Prosjektet er i tillegg dårlig trafikksikkerhetsmessig, øker farten til kjøretøyene og det vil fortsatt være vinterføre med glatte veier. I tillegg innfører en et problem for vegdriften, for med tre felt vil det ofte være et felt som er dårlig brøytet og med de risikoene det medfører. Ved Dombås har de fjernet forbikjøringsfeltet de hadde.
 • Et av de villeste og vakreste områdene i Romsdalen der Rauma møter Ulvåa vil i mange år være skjemmet av en gigantisk fyllingskråning. Med veg i tunnel ville strekningen lett kunne legges til rette for turisme, og sykkelopplevelsen vil bli totalt endret. I dag sykler man med livet som innsats langs E136.
 • Med veg i tunnel vil det ikke være nødvendig å brøyte det aller meste av strekningen på vinteren og dette er den dyreste strekningen å drifte om vinteren.
 • Det planlagte prosjektet medfører innsnevring fra to felt oppover til et felt nordvest for Stuguflåten Jernbanebru. Dette vil skape trafikkfarlige situasjoner og helt sikkert stenge vegen i perioder, enten ved trafikkulykker eller ved at vogntog må stoppe opp for biler som vil presse seg forbi. En vil også helt sikkert få situasjoner hvor vogntog på vei nedover kommer på tvers av vegen.
 • Man får et vesentlig mer robust vegnett ved at man har omkjøringsmulighet.

Klikk på firkanten som er plassert øverst til høyre på kartet for å få fram stort kart.

Lilla linje: Planlagt ny trefeltsveg i terrenget
Blå linje: Forslag til alternativ trasé lagt i tunnel

Romsdalen fra Rødstøl til Stuguflåten – Kartoversikt

Nyttige linker:

Reaksjoner fra Raumaværinger og andre

Jeg har mottatt mange reaksjoner etter at dette leserinnlegget ble publisert i Åndalsnes Avis den 15. April 2021.  I tillegg til flere kommentarer under innlegget i Åndalsnes Avis er dette noen av meldingene jeg har mottatt:

 • Et meget godt innlegg og betenkning, som burde få stor oppmerksomhet. I en samhandling med den pågående aktiviteten og engasjementet i Rauma for tiden, kan en løsning som Heen skisserer, bli et sterkt kort for Rauma og reiselivet i et lengre perspektiv.
 • Ved tunnel fra Foss blir det ingen kryssing av jernbanen heller. Hele nordvest-regionen burde jo mobilisere, i alle fall de som er opptatt av Romsdalen som hovedattraksjon i området. Jeg kan ikke forstå at man ikke kan tenke som i Lærdal og lignende steder. En veibygging som dette blir uunngåelig ødeleggende for en av de flotteste delene av dalen, og irreversibel.
 • Det er argumenter som at turistene vil få se mindre når det blir tunnel, men det må jo bero på en misforståelse. De vil jo få se mye mer, når de kan nyte dalen i fred og ro.
 • Det er også argumenter om at det blir usikkerhet om kostnader forbundet med vedlikehold, brøyting mm på gamleveien hvis det blir tunnel. Det må vel også være misforstått, idet man jo bl.a. vil trenge en beredskapsvei ved evt. stengninger av tunnelene. 

 • Dette støtter jeg 100%, Øyvind!
  Og sykkelstien du nevner blir jo en Rallarveg-variant der en kan ta toget opp fra Åndalsnes til Bjorli og sykle ned igjen a’la Flåm – Finse.
 • Meget bra leserinnlegg om Romsdalen som Nasjonal Turistveg. Kunne ikke vært mer enig.
 • Det er ikke bare Rauma Kommune og turistnæringen i Rauma som har sovet her, men i hele regionen! Tunnel-løsningen vil jo også bidra til et lavere konfliktnivå i de lokale stridigheter som måtte være oppover dalen.
 • Hei, flott innlegg i avisen. Me må ta vare på det vakre og unike som me har. Bra du skreiv dette.
 • Det var godt å lese den der, balsam for sjela. Det gir meg troa på menneskeheten igjen.
 • Etter min mening bør en tunnel komme ut ovom Gravdevatnet under platået og før Skogagrova. Så ingen blir berørt🙂
 • Flott at du engasjerer deg Øyvind 💪og trist og se at det er mye av naturen går til spille fordi alt skal bli gjort på den rimligste måten. Elver gårder og naturlandskap må tas på høyeste alvor, det er jammen nok det de har gjort i forhold til mastene som blir spredd rundt om i naturen. Stå på Øyvind, du gjør jobben for et stort fylke ☀️
 • Flott innlegg i avisa i dag, Øyvind.
 • Det er tre hovedprinsipp som er MEGET viktig å kreve etterlevd. Egnethet, Konsistens og Proposjonalitet. Det vil kreve at utbygger må gi et svar som benker de til avgjørelsen (valg av trasé) i et juridisk perspektiv. Kirkeura er unik. Finnes knapt maken, og må bevares for sin verdi med sitt artsmangfold. Til eksempel får ikke gårdbrukere fjerne steingarden for å øke dyrket areal. Begrunnelsen er for å ivareta artsmangfoldet av småkryp.
 • Hei Øyvind! Kjempeflott innlegg fra deg i avisa! Vil si takk fra meg og mest sannsynlig fra alle andre borgere med tilhørighet til Rauma/Romsdalen👍😀

Romsdalsfjorden – Hva å se og gjøre

FJORDS NORWAY - Litlefjellet i Vengedalen, Isfjorden i Romsdal.
Litlefjellet i Romsdal.

Fra snødekte fjell til vakker kystlinje bestående av øyer og skjær. Alt dette kan man oppleve på en dag på grunn av den korte avstanden fra fjell til kyst.

Trollstigen, Trollveggen, Romsdalseggen, Rampestreken og Litlefjellet er flotte steder å oppleve der Romsdalsfjorden møter de spektakulære Romsdalsfjella.

Kjør til Varden på 407 moh og se Moldepanoramaet over Romsdalsfjorden og de 222 snødekte fjelltoppene som omkranser fjorden. Øya Ona med Ona Fyr, Atlanterhavsvegen og Midsundtrappene er attraksjoner ute ved Atlanterhavet.

En grønn reise med Raumabanen er både vill, vakker og unik uansett årstid. Framme på Åndalsnes kan man gå rett fra toget og over i Romsdalsgondolen som tar deg opp til byfjellet Nesaksla og til Eggen Restaurant.

Fra Nesaksla har man en fantastisk utsikt utover Romsdalsfjorden, inn mot Isfjorden og oppover mot Romsdalen som man nettopp har opplevd fra togturen langs Raumabanen. Romsdalsfjorden ligger i Møre og Romsdal i den nordlige delen av Vestlandet.

Hotell og overnatting på og ved Åndalsnes

Åndalsnes ved Romsdalsfjorden.
Åndalsnes ved Romsdalsfjorden.

Området på og rundt Åndalsnes i Romsdal har et stort utvalg hotell og andre overnattingsmuligheter.

Åndalsnes og Isfjorden er de største tettstedene i området som ligger innerst i Romsdalsfjorden.

Det er et stort utvalg av forskjellige typer overnatting, fra flotte hotell og campingplasser til koselige hus og hytter med fantastisk fjordutsikt. Her kan du se en liste over steder å bo i området rundt Åndalsnes og indre del av Romsdal.